Η αίσθηση της απώλειας και της ματαιότητας είναι διάχυτη στο έργο, δίνοντας την αίσθηση της απομό νωσης, του αποκρουστικού, της εγκατάλειψης, του ανοίκειου και απρόσιτου. Τα ατομικά χαρακτηριστικά της μορφής σβήνουν στη σκαμμένη και τραυματισμένη ύπαρξη υποδεικνύοντας κακοποίηση. Η χρήση του χρώματος στο έργο πλάθει και αναδημιουργεί το γύρω χώρο του...

GalleryX – the new Dublin space for unsettling art – hosts from January 23rd to February 20th 2016 the work of Greek painter Christina Tzani and it is her very first solo exhibition. Christina’s art focuses on capturing images of abused children. The victim’s feelings...

PRESS RELEASE     GALLERYX PRESENTS TENDER WOUNDS An exhibition of new works by Christina Tzani 23/01 – 20/02 2016 Preview and performance on 22/01 @ 6PM   65 South William Street D2 (first floor)     GalleryX – the new Dublin space for unsettling art – is delighted to introduce to Ireland the work of Greek painter Christina...