Εξωδεκτική Ευαισθησία, Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας, Ιούνιος 2016